Dotace města Brna 2023

Podpora sportu Statutární město Brno
„Mládežnický sport“

TJ Mosilana Brno, z.s., obdržena z dotací MMB na podporu mládežnického sportu v r. 2023 prostředky ve výši 50.000,- Kč.,

Finanční prostředky byly použity na nákup tenisových míčů (Stage 1) pro jarní kurzy Tenisové školy pro nejmenší děti, na nákup míčů (Standard) určených pro letní tenisový kemp dětí a mládeže konaný v Letovicích a na tréninkové aktivity tenisové školy v zimním období v pronajaté tenisové hale.  

V Brně dne 2.1.2024

Výbor TJ Mosilana Brno, z.s.

Podpora sportu Statutární město Brno
„Podpora provozu sportovišť“

TJ Mosilana Brno, z.s., obdržena z dotací MMB na podporu provozu sportovišť v r. 2023 prostředky ve výši 133.000,- Kč.,

S veřejnými prostředky bylo naloženo efektivně a hospodárně. Jako každý rok směřovaly výdaje na opravy a údržbu k zabezpečení zlepšení prostředí v areálu, konkrétně na opravu chodníků a odvodnění kurtů. Prostředky z dotace byly použity rovněž k pokrytí dražších nákladů energií, nákladů na nákup a pokládku antuky. Přijaté prostředky nám také umožnily zaplatit dva správce a vytvořit tak podmínky pro udržení pořádku v areálu a zajištění kvalitní  péče o sportoviště, budovy a vedlejší zelené plochy v areálu. 

V Brně dne 2.1.2024

Výbor TJ Mosilana Brno, z.s.