Prosinec 2021

   V roce 2021 přispělo statutární město Brno tenisovému oddílu na jeho provoz a údržbu částkou 59.000,- Kč. Oddíl z dotace uhradil především energie, nákup antuky a materiál spojený s údržbou areálu. Převážná většina prací spojených s chodem areálu je prováděná svépomocí z řad dospělých členů a rodičů nejmladších členů.

   Dále statutární město Brno přispělo v roce 2021 částkou 59.000,- Kč na rozvoj mládežnického sportu. Z dotace byl pořízen nákup sportovního materiálního vybavení a náklady spojené s pronájmem sportovišť.

   Oddíl každoročně vynakládá značné finanční prostředky na údržbu budov a venkovních ploch areálu, jehož je vlastníkem. Bez finančních příspěvků poskytovatelů dotací by nebylo možné udržet bezproblémový provoz areálu a sportovní rozvoj členské základny.   

 

   Od Národní sportovní agentury byl na rozvoj sportu přidělen oddílu příspěvek ve výši 64.500,- Kč.

Oddíl v průběhu roku z těchto prostředků pořídil materiální vybavení určené pro tréninkovou výuku nejmladších členů tak, aby podpořil zájem dětí o sportovní soutěžení a vytvořil podmínky ke zvýšení výkonnostní úrovně závodních hráčů v kategoriích dětí a mládeže.