O TJ Mosilana

TJ MOSILANA Brno, z.s.

TJ MOSILANA Brno, z.s. – společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn.: L 1426.

Datum založení: 26. 11. 1991

Členská základna: řádní členové, čestní členové, přidružení členové, nedospělí členové (děti, dorost)

Dokumenty spolku

    • Stanovy

    • Provozní řád areálu

    • Herní řád

Tyto dokumenty spolku jsou vyvěšeny na nástěnce, dále jsou k nahlédnutí u předsedy spolku.