Stavební úpravy a čerpání dotace v roce 2019

Post date: Jan 21, 2020 5:37:04 PM

Stavební úpravy budovy klubovny TJ MOSILANA Brno v r. 2019 byly realizovány z části z finančních prostředků Jihomoravského kraje z programu

„Dotační program Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2019“.

Jihomoravský kraj logo

Podrobné informace jsou uvedeny na stránce Čerpání dotace