Kácení stromů

Přerostlé stromy

V areálu byly vykáceny přerostlé náletové dřeviny. Vybrané stávající byly omlayeny a ponechany pro zkrášlení a zastínění v letních slunečných dnech.