Čerpání dotace statutárního města Brna 2021

Dotace statutárního města Brna na provoz a údržbu

V roce 2021 přispělo statutární město Brno tenisovému oddílu na jeho provoz a údržbu částkou 59 000 Kč. Oddíl z dotace uhradil především energie, nákup antuky a materiál spojený s údržbou areálu. Převážná většina prací spojených s chodem areálu je prováděná svépomocí z řad dospělých členů a rodičů nejmladších členů.


Dále statutární město Brno přispělo v roce 2021 částkou 59 000 Kč na rozvoj mládežnického sportu. Z dotace byl pořízen nákup sportovního materiálního vybavení a náklady spojené s pronájmem sportovišť.


Více informací o použití prostředků najdete v Aktualitách.

Oddíl každoročně vynakládá značné finanční prostředky na údržbu budov a venkovních ploch areálu, jehož je vlastníkem. Bez finančních příspěvků poskytovatelů dotací by nebylo možné udržet bezproblémový provoz areálu a sportovní rozvoj členské základny.