Říjen–listopad 2022

Listopad

V listopadu TJ Mosilana zveřejnila na stránkách Zpravodaje městské části Brno–Sever Severník č 11/2022 v článku „Podzimní aktivity tenisového klubu TJ Mosilana Brno“ informaci o turnaji pořádaném v září 2022 v kategorii Babytenis a pozvala širokou veřejnost ke sportovnímu vyžití, či jen k návštěvě areálu.

Říjen

V říjnu 2022 požádal oddíl o dotaci z programu MMB „Podpora sportu pro rok 2023“. Prostředky budou použity opět na neinvestiční a opravy údržbu aj., vše směřující k udržení standardu provozu sportovního klubu a zachování kvality životního prostředí. V listopadu  požádal oddíl o dotaci NSA Můj klub 2023.