O TJ Mosilana

TJ MOSILANA Brno, z.s.

TJ MOSILANA Brno, z.s. – společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn.: L 1426.
Datum založení 26. 11. 1991
Členská základna: řádní členové, čestní členové, přidružení členové, nedospělí členové (děti, dorost).

Dokumenty spolku

Tyto dokumenty jsou vyvěšeny na nástěnce a k nahlédnutí u předsedy spolku.

Kde nás najdete