Leden 2022

Oddíl v roce 2021 obdržel z rozpočtu Jihomoravského kraje finanční podporu na stavební úpravy vnější a vnitřní části budovy šaten a sociálního zařízení. Výše příspěvků činila 92.400,- Kč, přičemž byl příspěvek podmíněn spoluúčastí cca 100.000,- Kč. Stavební úpravy byly dokončeny v závěru roku 2021, přičemž v důsledku inflace byly nad rámec příspěvků profinancováno dalších cca 180.000,- Kč. Na zvýšení ceny se podepsala jak inflace, tak současný zchátralý stav budovy šaten.

Nákladnou opravu budovy by bez podpory nebylo možno vůbec provést. Od investicí vložených do úprav lze očekávat především snížené náklady na energie, zlepšení celkového vnějšího i vnitřního vzhledu budovy.