Aktuality

Spustili jsme rezervační systém

přidáno: 15. 5. 2021 0:16, autor: TJ Mosilana správce   [ aktualizováno 16. 5. 2021 0:39 ]

Kurty si nyní můźete zarezervovat i sami v naśem novém rezervačním systému na stránce Rezervace.

Rezervační systém TJ Mosilana

Pro pŕípadnou pomoc s registrací či rezervací kontaktujre správce, viz 
Kontakty.

Areál od 22. října uzavřen

přidáno: 11. 11. 2020 23:43, autor: Tom Kanok

Sportovní činnost v areálu TJ MOSILANA byla ukončena ke dni 22. října 2020, a to po obdržení stanoviska z JmTS, který doporučil uzavření areálu v souladu s nařízením vlády. 

Dotace Úřadu městské části Brno-sever

přidáno: 11. 11. 2020 23:42, autor: Tom Kanok

TJ MOSILANA Brno, z.s, obdržela v červnu 2020 z prostředků Úřadu městské části Brno-sever dotaci na uspořádání turnaje v tenise v kategorii „baby tenis“. Turnaj se konal 12.9.2020. 

Dotace byla poskytnuta na nákup míčů pro hru dětí, cen pro vítěze a všechny zúčastné děti a dále na náklady spojené s organizací turnaje .  

 

Fotky z turnaje

Dotace statutárního města Brna

přidáno: 11. 11. 2020 23:24, autor: Tom Kanok   [ aktualizováno 12. 11. 2020 0:08 ]

Logo Brno

TJ MOSILANA Brno, z.s., obdržela v červnu 2020 z prostředků rozpočtu města Brna účelovou neinvestiční dotaci ve výši 10.000,- Kč.

Účelová dotace byla poskytnuta na nákup antuky k položení 4 tenisových kurtů. Celková cena antuky bez dopravy byla 18.150,- Kč, práce spojené s pokládkou zajistil oddíl svépomocí svých členů.   

Vysázení nových stromů v areálu

přidáno: 11. 11. 2020 23:19, autor: Tom Kanok

V červenci 2020 byly v areálu yysazeny čtyři vzrostlé stromy javory „Acer platanoides ´Olmsted´“. Stromy byly dovezeny ze zahradnictví Smržice v okrese Prostějov . Výsadbu provedla firma Šulc a Prokeš.  


Fotky

Valná hromada TJ Mosilana Brno

přidáno: 11. 11. 2020 23:17, autor: Tom Kanok   [ aktualizováno 11. 11. 2020 23:49 ]

Dne 15.6.2020 se uskutečnila valná hromada TJ Mosilana Brno, z.s.

Na programu jednání byly tyto body:

 1. Zahájení

 2. Informace o sportovní činnosti oddílu v roce 2019 - výsledky našich družstev v soutěžích, připravované sportovní akce v roce 2020         

 3. Zpráva o hospodaření v roce 2019

 4. Zhodnocení brigád a udržovacích prací na majetku spolku

 5. Výhled hospodaření na rok 2020 (výše dotací, platby příspěvků, vedení evidence členů aj.)

 6. Informace o stavu pokračování výstavby sousedního domu Valchařská 14 (investor MMB)

 7. Ostatní + diskuse

 8. Závěr     

Zápis ze schůze naleznete v příloze níže. 

Členské příspěvky na rok 2020

přidáno: 8. 5. 2020 8:58, autor: Jana Vurmová

Dle rozhodnutí spolku byla výše členského příspěvku na rok 2020 stanovena takto:

 • řádní členové  2000 Kč/ sezóna
 • přidruźení členové 2500 Kč
 • udržovací poplatek nehrajícím členům 500 Kč

Příspěvky prosíme uhraďte do konce června na účet

2700932086/2010 Fio Banka

Ve zprávé pro příjemce uveďte prosím jméno plátce.

Rozvrh na květen

přidáno: 3. 5. 2020 2:39, autor: TJ Mosilana správce   [ Aktualizováno 12. 5. 2020 4:47 uživatelem Tom Kanok ]

Byl aktualizován Rozvrh a obsazenost kurtů.

Stavební úpravy klubovny

přidáno: 21. 1. 2020 9:37, autor: TJ Mosilana správce   [ aktualizováno 25. 4. 2020 3:07 ]

Stavební úpravy budovy klubovny TJ MOSILANA Brno v r. 2019 byly realizovány z části z finančních prostředků Jihomoravského kraje z programu


Dotační program Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2019


Jihomoravský kraj logo

Podrobné informace jsou uvedeny na stránce Čerpání dotace


Ukončení sezóny 2019

přidáno: 21. 1. 2020 8:57, autor: Tom Kanok

Tenisová sezóna roku 2019 byla rekordně dlouhá. Hraní jsme oficiálně ukončili k 31. říjnu 2019. I po tomto datu jsme však umožnili hraní na jednom z kurtů nadšeným hráčům, kterým nevadilo špatné počasí. Definitivní ukončení sezóny pak padlo na 11. listopad 2019.

1-10 of 14