O TJ Mosilana‎ > ‎

Provozní řád

Provozní řád

 1. TJ MOSILANA Brno (dále jen TJ Mosilana) je vlastníkem celého sportovního areálu na ul. Valchařská 14B v Brně-Husovicích.
 2. Členové TJ Mosilana i další uživatelé jsou povinni udržovat pořádek a čistotu v celém areálu, ve všech prostorách i na venkovním prostranství.
 3. Provozní doba v areálu je v sezóně od 8.00 hod. do 20.00 hod., není-li dohodnut se správcem jiný termín.
 4. TJ Mosilana ani správce neručí za odložené věci v šatnách a skříňkách nebo volně ponechaných v areálu.
 5. V areálu je v době konání soutěží, zejména s účastí dětí, zakázáno kouření. V budovách platí zákaz kouření vždy.
 6.  V rámci výuky tenisové školy je povinností hráčů respektovat pokyny trenérů a v minimální míře narušovat hru na ostatních kurtech. Odpovědnost za chování a bezpečnost členů tenisové školy v době výuky nese Tenisová škola Lenky Bartoňkové.
 7. Vstup na kurty je povolen jen v tenisové obuvi – podrážky s jemným vzorem, bez ostrých hran.
 8. Po hře je každý hráč povinen urovnat povrch kurtu nejprve hrablem a pak zamést. Po úpravě je nutno vrátit použité nářadí na původní místo.
 9. Chování na kurtu v herní době podrobně upravuje „Herní řád“. 
 10. Do areálu mohou být vedeni psi pouze s obojkem a košíkem. Psi nesmí volbě pobíhat, majitel je povinen psa uvázat na vyhrazeném prostoru.
 11. V areálu je zakázána jízda na kole, kola smí být umístěna na vyhrazeném prostoru.  
 12. Dodržování provozního řádu kontrolu správce nebo členové výboru TJ Mosilana.
 13. Z areálu bude vykázán návštěvník či člen oddílu, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, nebo neuposlechne pokynů správce, opije se nebo se nechová jiným nepřístojným způsobem. Porušování tohoto provozního řádu bude výborem tenisového oddílu TJ Mosilana postihováno nejen vykázáním z areálu ale i možným vyloučením z řad členů oddílu.
Výbor TJ MOSILANA Brno, z.s.
b
řezen 2019
Comments